علف کش باغات

آشنایی با انواع علف کش باغات

انواع مختلفی از علف کش وجود دارد که در باغات و مزارع مورد استفاده قرار می گیرد. این علف کش ها بر اساس صفات و خصوصیات مختلف به روش های مختلفی تقسیم بندی می شوند. تقسیم بندی هایی بر اساس عکس العمل های مختلف بین گونه های گیاهی، مدت زمان ماندگاری در خاک و روش استفاده در خاک وجود دارد. در ادامه قصد داریم چند نوع علف کش باغات، ویژگی ها و موارد مصرف آن را به شما معرفی کنیم.

علف کش پاراکوات

پاراکوت یک علف کش تماسی و غیر انتخابی است. در ایران بیشتر در باغات میوه های هسته داران، دانه دارها، مرکبات مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین برای مقابله با سس در مزارع یونجه، شبدر و اسپرس و یا مقابله با علف های هرز یکساله در مزرعه نیشکر و سیب زمینی نیز بکار می رود.

روش استفاده در باغات میوه های هسته داران، دانه دارها، مرکبات: وقتی ارتفاع علف ها به 15-10 سانتیمتر رسید باید 5-3 لیتر از این سم در هکتار مورد استفاده قرار بگیرد.

روش استفاده برای مقابله با سس در یونجه، شبدر و اسپرس: بعد از رویش سس باید 5-3 لیتر سم پاراکوات در یک هکتار مورد استفاده قرار گیرد.

روش استفاده برای مقابله با علف های هرز یکساله در مزارع سیب زمینی و نیشکر: بعد از سبز شدن علف هرز و قبل از اینکه رشد کند باید 3 لیتر از این سم در یک هکتار مورد استفاده قرار گیرد.

نکاتی که باید در زمان استفاده از سم پاراکوات مورد توجه قرار  گیرد:

  • اگر از مویان به سم پاراکوات اضافه کنید، سبب افزایش تاثیر گذاری سم می گردد.
  • چنانچه ده دقیقه بعد از استفاده از پاراکوات روی گیاهان، بارندگی رخ دهد سم شسته می شود و بی اثر می گردد.

علف‌کش کلوپیرالید (لونترل)

این علف کش جز دسته سم های سیستمیک و انتخابی است که از طریق ریشه و برگ می تواند جذب شود و به سایر قسمت های گیاه منتقل شود. در ایران بیشتر برای مقابله با علف های هرز موجود در مزرعه کلزا و چغندر قند بکار می رود.

روش کاربرد این سم بدین شکل است که باید 5/0 -8/0 لیتر در هکتار بعد از رویش علف هرز مورد استفاده قرار گیرد. چنانچه 6-4 ساعت بعد از سمپاشی بارندگی رخ دهد هیچ مشکلی پیش نمایید و سم اثر خود را خواهد گذاشت. جهت افزایش درجه تاثیر آن می توان آن را با سیتوگیت ترکیب کرد.

نکات قابل توجه در مورد این سم: میزان سمیت کلوپیرالید برای پستانداران خیلی پایین است (5000 میلی گرم بر کیلو گرم). همچنین این سم اثرات خیلی بد و طولانی مدتی را بر اکوسیستم آبی می گذارد.

علف‌کش پیکلولینیک

این علف کش برای کنترل گونه های چوبی و علف های هرز برگ پهن استفاده می شود. پیکلولینیک بسیار سمی است و ده برابر سمیت بیشتری در مقایسه با D-2-4 دارد. این سم باید روی شاخ و برگ اسپری کرد و یا حتی استفاده از آن در خاک هم موثر است. بعد از جذب از طریق شاخ و برگ می تواند از طریق مسیر سیم پلاستی و آپوپلاستی در داخل گیاه حرکت کند.

نکات قابل توجه در خصوص سم پیکلولینیک: این سم از قابلیت تحرک بسیار بالایی برخوردار است و همچنین بسیار سمی و خطرناک است بنابراین بهتر است در زمان استفاده بطور دقیق عمل شود تا سم به سایر مناطق سرایت نکند و موجب آلودگی و سمیت نشود.

یکی از انواع جدید علف کش های اسید پیکولینیک، علف کش کلوپی رالید است که جز دسته سموم انتخابی است و مانند اسید پیکولینیک از تحرک بالایی برخوردار است اما مزیت آن در مقایسه با اسید پیکولینیک کوتاهتر بودن عمر آن می باشد.

علف کش دی نیترامین (کوبکس)

علف کش دی نیترامین جز انواع علف کش های انتخابی است و در ایران برای مقابله با علف های هرز پهن برگ در زمین های تحت کشت سویا و پنبه مورد استفاده قرار می گیرد. نحوه عمل آن نیز بدین صورت است که مانع انجام تقسیم سلولی در گیاه می گردد.

روش استفاده از علف کش دی نیترامین در مزارع سویا و پنبه: باید سه لیتر از ان سم در یک هکتار مورد استفاده قرار گیرد. می توان این سم را قبل از کشت با خاک مخلوط کرد. بعد از استفاده به مدت 66-10 روز در خاک باقی می ماند.

علف‌کش آترازین

آترازین جز دسته علف کش های انتخابی است و از طریق ممانعت از انتقال الکترون فتوسنتزی و تعرق در سیستم گیاه اختلال ایجاد می کند و آن را از بین می برد. آترازین را در ایران برای مقابله با علف های هرز پهن برگ و باریک برگ در مزارع سورگوم، نیشکر و ذرت مورد استفاده قرار می دهند. زمان استفاده آن نیز می تواند قبل از کشت گیاه اصلی باشد و یا بلافاصله بعد از کشت و قبل از رویش گیاهان مورد استفاده قرار گیرد. میزان مصرف آترازین به نوع علف هرز و نوع خاک بستگی دارد. بهتر است در مزارع تحت کشت ذرت و ذرت شیرین قبل از رویش مورد استفاده قرار گیرد.

نکاتی در خصوص مصرف آترازین: استفاده دائمی از این علف کش بتدریج منجر به ایجاد مقاومت در علف هرز می گردد.

در حین استفاده از آترازین جهت افزایش جذب آن باید در ترکیب با مویان ها مورد استفاده قرار گیرد چون جذب آترازین از طریق برگ به تنهایی بسیار کم است.

اگر بعد از سمپاشی باران بیاید سم براحتی شسته می شود و اثری ندارد.

بهتر از فرد در حین سمپاشی از مصرف سیگار خودداری کند.

اثرات مضر آترازین روی موجودات آبزی به اثبات رسیده است و استفاده وسیع آن سبب آلودگی های خطرناک محیط زیست می گردد.

علف کش اتال فلورالین

اتال فلورالین یک علف کش انتخابی است و بطور معمول به صورت خاکی در مزارع و باغات مورد استفاده قرار می گیرد. بعد از استفاده از رشد مریستم انتهایی  و تقسیم سلولی در گیاه جلوگیری و آن را از بین می برد. این سم دارای مدت ماندگاری خیلی بالاست و می تواند یکسال در خاک باقی بماند و به گیاهان بعدی که کشت می شوند آسیب بزند. به همین جهت لازم است قبل از کشت جدید زمین زراعی بطور کامل شخم زده شود. علف های هرزی چون تاج خروس، ارزن وحشی، پنیرک، انواع ارزن وحشی و گاو پنبه را می توان با استفاده از این سم کنترل کرد. بسته به نوع خاک میزان مصرف این سم 3-2 لیتر در هکتار است. نحوه استفاده به شکل است که باید این علف کش را تا عمق 10-8 سانتیمتر از خاک مخلوط کنید و سپس به کشت گیاهانی چون پنبه، سویا و آفتابگردان بپردازید. گاها این سم را آترازین مخلوط می کنند و برای مقابله با علف های هرز موجود در زمین های تحت کشت سورگوم و ذرت نیز استفاده می شود.

نکات قابل توجه در مورد این علف کش اینست که چنانچه این سم جذب خاک شود براحتی توسط آبشویی خارج نمی شود. همچنین باید توجه داشته باشید که چنانچه مقدار ماده آلی خاک مزرعه تان بالاست باید مقدار مصرف این سم را افزایش دهید. در شرایط محیطی خشک و سرد باقیمانده این سم در خاک می تواند به گونه های تحت کشت بعدی خطر آفرین باشد و به آن ها خسارت بزند و یا از طریق فرسایش خاک به آب های زیرزمینی وارد و آن ها را آلوده کند.

با توجه به اثرات مضر سموم شیمیایی روی سلامت انسان از شما کشاورز گرامی خواهشمندیم در ابتدا به فکر سلامت خود باشید و حتما در زمان استفاده از سموم شیمیایی نکات ایمنی را به خوبی رعایت کنید و از دستکش و ماسک استفاده کنید. ثانیا از مصرف بی رویه سموم شیمیایی خودداری کنید تا سلامت همنوعانتان و محیط زیستان با خطر مواجه نشود.