پروژه‌های انجام شده توسط تیم خدمات پهپادی اطلس

استفاده از خدمات پیشرفته ی پهپادی اطلس به‌صرفه‌ترین سریع‌ترین بهینه‌ترین راه در کشاورزی مدرن